Hydref 31 October 2020

At Sylw Aelodau’r Pwyllgor Goleuadau Nadolig

To Members of the Christmas Lights Committee

 

Annwyl Syr/Fadam

Dear Sir/Madam

 

Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor Goleuadau Nadolig Nos Iau Tachwedd 05 am 6 o’r gloch drwy gynhadledd fideo.

The next Christmas Lights Committee meeting will be held on Thursday November 05 at 6pm by video conference.

 

Yn gywir

Yours Sincerely,

 

Carli Evans-Thau

Clerc y Dref/Town Clerk

 

 

A G E N D A

 

1.    Croeso ac Ymddiheuriadau / Welcome and Apologies

2.    Datgan Diddordeb / Declaration of Interest

3.    Cynlluniau Nadolig 2020 Christmas Plans

4.    Camau Nesaf/Next steps

5.    Unrhyw Fater Arall / Any Other Business