Mwynderau

Neuadd y Dref (Siambr y Cyngor)
Y Cyngor Tref sydd berchen yr adeilad ac wedi ei brynu ar ran y gymuned leol ar diwedd yr wythdegau. Bu’r Siambr yn gartref i Lys Ynadon hyd at ddechrau’r naw degau. Mae’r adeilad yn chwarae rhan bwysig nid yn unig i’r Cyngor Tref ond ar gyfer mudiadau eraill sydd angen swyddfeydd man cyfarfod. Yma hefyd bydd y Cyngor Tref yn cynnal eu cyfarfodydd. Yn ffodus i ni mae’r Swyddfa’r Heddlu yn rhannu’r adeilad.

Mynwent y Dref
Mae mynwent y dref wedi ei leoli ar hyd Ffordd Burwen (B5111) ar gyrion y dref. Cyfrifoldeb y Cyngor yw ei reoli. Er fod pawb yn cyfeirio ato fel fynwent newydd – agorwyd yn 1867 ac mae’r wybodaeth ar gael yn Swyddfa’r Cyngor. Os am unrhyw wybodaeth ynghlwm a’r fynwent, dylid cysylltu gyda clerc y dre.

Parciau a Mannau Agored
Y Cyngor Tref sydd yn gyfrifol am gynnal a datblygu’r rhan fwyaf o’r mannau agored o fewn y dref a’r Borth, gan gynnwys y parc estynedig yn Lôn Goch , ynghyd a gerddi bychain a photiau addurnedig sydd o gwmpas y dref. Mae’r pwyllgor parciau a mannau agored yn goruchwylio’r gwaith cynnal a chaddw ac yn edrych ar bosiblrwydd o gael cymorth ariannol i ddatblygu’r mannau agored.

Cloc y Dref
Mae cloc y dref wedi ei leoli yn nhwr Eglwys St. Eleth sydd yn edrych dros sgwar y dref. Bu peth gwaith ar y cloc rhai blynyddoedd yn ôl ac yn awr mae yn taro a’r yr awr yn ystod y dydd ond yn dawel yn ystod y nos. Bydd yn cael archwiliad blynyddol.

Marchnad Amlwch
Mae marchnad wythnosol yn y dref pob dydd Gwener ym maes parcio  Lon Porth Llechog. Mae amryw o stondinau a gwahanol nwyddau ar gael.

Drwy ddefnyddio'r ffurflen hon, rydych chi'n cytuno â storio a thrin eich data gan y wefan hon./By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website. more information

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies

Close