Hanes

Mae’r Cyngor Tref  yn bodoli yn ei ffurf bresennol ers diwedd y pedwerydd ganrif ar bymtheg.

Hanes-Cyngor Tref AmlwchCyn hyn, roedd materion plwyfol yn cael eu trafodu gan grwp o drigolion uchel eu parch yn y gymuned, yn ddieithriad byddai’r grwp yn cynnwys arweinyddion crefydd, boneddigion lleol.

Roedd y system yma yn gweithio’n effeithiol mewn sawl cymuned ond nid o angenrheidrwydd ymhob un ardal. Am amrywiol resymau ond yn bennaf oherwydd symudiad cyffredinol tuag at ddemocratiaeth ac i leihau dylanwad radicaliaeth crefyddol, daeth gwleidyddiaeth i hwyluso a hyrwyddo sefydlu Cynghorau Cymuned.

amlwch20155Yn 1972 daeth Deddf Llywodraeth Leol i rym gan nodi yn union eu dyletswyddau. Am sawl blwyddyn yn ystod 1960au a 1970au bu’r Cyngor Tref yn cyfarfod yn Trehinon, Stryd Mona cyn symud i Siambr y Cyngor yn Lôn Goch.

 

Drwy ddefnyddio'r ffurflen hon, rydych chi'n cytuno â storio a thrin eich data gan y wefan hon./By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website. more information

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies

Close