Cynghorwyr

2019

Aelodau / Members

Ward Wledig / Rural Ward

 • Gareth Winston Roberts OBE
 • Myrddin Owens
 • Gordon Warren (Cadeirydd/Chair)
 • Richard Jones
 • Carys Cranston

Ward y Dref / Town Ward

 • Meg Roberts
 • Mike Roberts
 • John Byast
 • Julie Hughes
 • Kevin Ellis

Porth Amlwch Port

 • Gerry Belanger
 • Gina Jones
 • Liz Wood (Is-gadeirydd / Vice Chair)
 • Sedd Wag / Vacant Seat
 • Sedd Wag / Vacant Seat

Cynghorwyr Sirol / County Councillors

 • Aled M Jones
 • Richard Griffiths
 • Richard Jones

Pwyllgorau / Committees (Mehefin/June 2018)                 Mynwent / Cemetery

Meg Roberts (Cadeirydd/Chair)
John Byast
Gareth W Roberts
Liz Wood
Gordon Warren

 

Cyllid / Finance
Myrddin Owens (Cadeirydd/Chair)
Gordon Warren
Gareth W Roberts
Mike Roberts
Liz Wood
Kevin Ellis
Gerry Belanger

 

Parciau a Mannau Agored / Parks and Open Spaces

Mike Roberts (Cadeirydd/Chair)
Gordon Warren
John Byast
Julie Hughes
Richard Jones

 

Cynllunio / Planning
Gordon Warren (Cadeirydd/Chair)
Mike Roberts
Liz Wood
Gina Jones

 

Efeillio / Twinning
Meg Roberts
Carys Cranston

 

Goleuadau Nadolig / Christmas Lights
Myrddin Owens
Julie Hughes
John Byast
Gina Jones
Carys Cranston
Kevin Ellis

Drwy ddefnyddio'r ffurflen hon, rydych chi'n cytuno â storio a thrin eich data gan y wefan hon./By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website. more information

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies

Close