Cynghorwyr

 • Mai 2019 May

  Aelodau / Members

  Ward Wledig / Rural Ward

  • Gareth Winston Roberts OBE (etholwyd/elected)
  • Myrddin Owens (etholwyd/elected)
  • Gordon Warren (etholwyd/elected)
  • Richard Jones (etholwyd/elected)
  • Carys Hughes (etholwyd/elected)

  Ward y Dref / Town Ward

  • Meg Roberts (etholwyd/elected)
  • Mike Roberts (etholwyd/elected)
  • John Byast (etholwyd/elected)
  • Julie Hughes (etholwyd/elected)
  • Kevin Ellis (Is-gadeirydd / Vice Chair) (cyfethol/co-opted)

  Porth Amlwch Port

  • Gerry Belanger (etholwyd/elected)
  • Gina Jones (etholwyd/elected)
  • Liz Wood (Cadeirydd/Chair) (etholwyd/elected)
  • Andrew Hughes (etholwyd/elected)
  • Sedd Wag/Vacant Seat

  Cynghorwyr Sirol / County Councillors

  • Aled M Jones
  • Richard Griffiths
  • Richard Jones

Pwyllgorau / Committees (Mehefin/June 2018)                 Mynwent / Cemetery

Meg Roberts (Cadeirydd/Chair)
John Byast
Gareth W Roberts
Liz Wood
Gordon Warren

 

Cyllid / Finance
Myrddin Owens (Cadeirydd/Chair)
Gordon Warren
Gareth W Roberts
Mike Roberts
Liz Wood
Kevin Ellis
Gerry Belanger

 

Parciau a Mannau Agored / Parks and Open Spaces

Mike Roberts (Cadeirydd/Chair)
Gordon Warren
John Byast
Julie Hughes
Richard Jones

 

Cynllunio / Planning
Gordon Warren (Cadeirydd/Chair)
Mike Roberts
Liz Wood
Gina Jones

 

Efeillio / Twinning
Meg Roberts
Carys Cranston

 

Goleuadau Nadolig / Christmas Lights
Myrddin Owens
Julie Hughes
John Byast
Gina Jones
Carys Cranston
Kevin Ellis

Drwy ddefnyddio'r ffurflen hon, rydych chi'n cytuno â storio a thrin eich data gan y wefan hon./By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website. more information

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies

Close