Councillors

Cynghorwyr / Councillors

Aelodau / Members

Ward Wledig / Rural Ward

 • Gareth Winston Roberts OBE (Cadeirydd/Chair)
 • Myrddin Owens
 • Gordon Warren (Is-gadeirydd / Vce Chair)
 • Dafydd Roberts
 • Richard Jones

Ward y Dref / Town Ward

 • Meg Roberts
 • Mike Roberts
 • Helen Hughes
 • John Byast
 • Julie Hughes

Porth Amlwch Port

 • Daniel Jones
 • Richard Griffiths
 • Gerry Belanger
 • Gina Jones
 • Liz Wood

Cynghorwyr Sirol / County Councillors

 • Aled M Jones
 • Richard Griffiths
 • Richard Jones

Pwyllgorau / Committees 2017-

Mynwent / Cemetery

 • Meg Roberts (Cadeirydd/Chair)
 • John Byast
 • Gareth W Roberts
 • Dafydd Roberts
 • Liz Wood

Cyllid / Finance

 • Myrddin Owens (Cadeirydd/Chair)
 • Helen Hughes
 • Gareth W Roberts
 • Mike Roberts
 • Liz Wood

Parciau a Mannau Agored / Parks and Open Spaces

 • Mike Roberts (Cadeirydd/Chair)
 • Richard Griffiths
 • Gordon Warren
 • John Byast
 • Julie Hughes

Cynllunio / Planning

 • Gordon Warren (Cadeirydd/Chair)
 • Mike Roberts
 • Daniel Jones
 • Liz Wood
 • Gina Jones

Efeillio / Twinning

 • Daniel Jones (Cadeirydd/Chair)
 • Dafydd Roberts
 • Meg Roberts

Goleuadau Nadolig / Christmas Lights

 • Helen Hughes (Cadeirydd/Chair)
 • Myrddin Owens
 • Daniel Jones
 • Julie Hughes
 • Gina Jones