Councillors

Ebrill 2019 April

Aelodau / Members

Ward Wledig / Rural Ward

 • Gareth Winston Roberts OBE (etholwyd/elected)
 • Myrddin Owens (etholwyd/elected)
 • Gordon Warren (Cadeirydd/Chair) (etholwyd/elected)
 • Richard Jones (etholwyd/elected)
 • Carys Hughes (etholwyd/elected)

Ward y Dref / Town Ward

 • Meg Roberts (etholwyd/elected)
 • Mike Roberts (etholwyd/elected)
 • John Byast (etholwyd/elected)
 • Julie Hughes (etholwyd/elected)
 • Kevin Ellis (cyfethol/co-opted)

Porth Amlwch Port

 • Gerry Belanger (etholwyd/elected)
 • Gina Jones (etholwyd/elected)
 • Liz Wood (Is-gadeirydd / Vice Chair) (etholwyd/elected)
 • Andrew Hughes (etholwyd/elected)
 • Sedd Wag/Vacant Seat

Cynghorwyr Sirol / County Councillors

 • Aled M Jones
 • Richard Griffiths
 • Richard Jones

Pwyllgorau / Committees (04/2019)                                     

Mynwent / Cemetery

Meg Roberts (Cadeirydd/Chair)
John Byast
Gareth W Roberts
Liz Wood
Gordon Warren

 

Cyllid / Finance
Myrddin Owens (Cadeirydd/Chair)
Gordon Warren
Gareth W Roberts
Mike Roberts
Liz Wood
Kevin Ellis
Gerry Belanger

 

Parciau a Mannau Agored / Parks and Open Spaces

Mike Roberts (Cadeirydd/Chair)
Gordon Warren
John Byast
Julie Hughes
Richard Jones

 

Cynllunio / Planning

Gordon Warren (Cadeirydd/Chair)
Mike Roberts
Liz Wood
Gina Jones

 

Efeillio / Twinning

Meg Roberts
Carys Hughes

 

Goleuadau Nadolig / Christmas Lights

Myrddin Owens
Julie Hughes
John Byast
Gina Jones
Carys Hughes
Kevin Ellis

Drwy ddefnyddio'r ffurflen hon, rydych chi'n cytuno รข storio a thrin eich data gan y wefan hon./By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website. more information

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies

Close