Councillors

 • Mai 2019 May Aelodau / MembersWard Wledig / Rural Ward
  • Gareth Winston Roberts OBE (etholwyd/elected)
  • Myrddin Owens (etholwyd/elected)
  • Gordon Warren (etholwyd/elected)
  • Richard Jones (etholwyd/elected)
  • Carys Hughes (etholwyd/elected)

  Ward y Dref / Town Ward

  • Meg Roberts (etholwyd/elected)
  • Mike Roberts (etholwyd/elected)
  • John Byast (etholwyd/elected)
  • Julie Hughes (etholwyd/elected)
  • Kevin Ellis (Is-gadeirydd / Vice Chair) (cyfethol/co-opted)

  Porth Amlwch Port

  • Gerry Belanger (etholwyd/elected)
  • Gina Jones (etholwyd/elected)
  • Liz Wood (Cadeirydd/Chair) (etholwyd/elected)
  • Andrew Hughes (etholwyd/elected)
  • Sedd Wag/Vacant Seat

  Cynghorwyr Sirol / County Councillors

  • Aled M Jones
  • Richard Griffiths
  • Richard Jones

Pwyllgorau / Committees (12/2019)                                     

Mynwent / Cemetery
Meg Roberts (Cadeirydd/Chair)
John Byast
Gareth Winston Roberts OBE
Liz Wood
Gordon Warren

 
Cyllid / Finance
Myrddin Owens (Cadeirydd/Chair)
Gordon Warren
Gareth Winston Roberts OBE
Mike Roberts
Liz Wood
Kevin Ellis
Gerry Belanger

 

Parciau a Mannau Agored / Parks and Open Spaces
Mike Roberts (Cadeirydd/Chair)
Liz Wood
John Byast
Julie Hughes
Richard Jones
Andy Hughes
Gordon Warren
Carys Hughes LLB (Hons)

 

Cynllunio / Planning
Gordon Warren (Cadeirydd/Chair)
Mike Roberts
Liz Wood
Gina Jones

 

Efeillio / Twinning
Meg Roberts (Cadeirydd/Chair)
Carys Hughes LLB (Hons)

 

Goleuadau Nadolig / Christmas Lights
Myrddin Owens
Julie Hughes
John Byast
Gina Jones
Carys Hughes LLB (Hons)
Kevin Ellis

Cynrychiolaeth ar gyrff allannol / Representation on external organisations:

Grwp Rhanddeilwyr Wylfa Magnox
Wylfa Magnox Site Stakeholder Group (SSG) (2)

Gareth Winston Roberts OBE
Gordon Warren

Grwp Prosiect Wylfa Newydd
Wylfa Newydd Project Liaison Group (PLG) (2)

Liz Wood
Gerry Belanger

Partneriaeth CYnghorau Gogledd Mon
North Anglessey Councils Partnership (NACP) (2)

Gareth Winston Roberts OBE
Myrddin W Owens

Pwyllgor Ardal Un Llais Cymru
One Voice Wales Area Committee (2)

Gordon Warren
Liz Wood

Fforwm Cyswllt Cynghorau Mon
Anglesey Councils Liaison Forum (2)

Gordon Warren

Cyngor ar Bopeth Mon Citizen’s Advice Bureau (1) Gordon Warren

Neuadd Goffa Amlwch Memorial Hall (1)
Julie Hughes

Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Amlwch Governors (1)
Julie Hughes

Trefi Mon (2)
Gareth Winston Roberts OBE
Myrddin W Owens

Anglesey Tourism Association (1)
Mike Roberts

Amlwch Community Festival Group (Christmas Lights)
John Byast
Kevin Ellis

Grwp Chwaraeon Cymunedol Amlwch
Amlwch Community Sports CIC (1)

Liz Wood

Cyngrhair Twrcelyn Alliance (2)
Carys Hughes LLB (Hons)
Kevin Ellis

Llwybrau Cyhoeddus Amlwch Footpaths
Carys Hughes LLB (Hons)

Drwy ddefnyddio'r ffurflen hon, rydych chi'n cytuno â storio a thrin eich data gan y wefan hon./By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website. more information

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies

Close