Cofnodion

Mae’r cofnodion yn yr adran yma yn adlewyrchu trafodaethau a phenderfyniadau a wnaethpwyd oddifewn i gyfarfodydd y Cyngor.

Dyletswydd y clerc yw ysgrifennu’r cofnodion ynghob cyfarfod, maent wedyn yn cael eu paratoi mewn print a’u hanfon allan i bob Cynghorydd o leiaf wythnos cyn y cyfarfod llawn nesaf o’r Cyngor er mwyn iddynt gael eu harchwilio am gywirdeb o beth a drafodwyd.

Mae’r cofnodion yn cael eu cyflwyno yn ddwy-ieithog. Bydd y cofnodion yn cael eu derbyn yn ffurfiol ar ddechrau pob cyfarfod. Yn wyneb y broses yma, we welwch gofnodion cyfarfod y mis blaenorol yn hytrach na’r cyfarfod olaf.

Drwy ddefnyddio'r ffurflen hon, rydych chi'n cytuno â storio a thrin eich data gan y wefan hon./By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website. more information

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies

Close