Cofnodion

Mae’r cofnodion yn yr adran yma yn adlewyrchu trafodaethau a phenderfyniadau a wnaethpwyd oddifewn i gyfarfodydd y Cyngor.

Dyletswydd y clerc yw ysgrifennu’r cofnodion ynghob cyfarfod, maent wedyn yn cael eu paratoi mewn print a’u hanfon allan i bob Cynghorydd o leiaf wythnos cyn y cyfarfod llawn nesaf o’r Cyngor er mwyn iddynt gael eu harchwilio am gywirdeb o beth a drafodwyd.

Mae’r cofnodion yn cael eu cyflwyno yn ddwy-ieithog. Bydd y cofnodion yn cael eu derbyn yn ffurfiol ar ddechrau pob cyfarfod. Yn wyneb y broses yma, we welwch gofnodion cyfarfod y mis blaenorol yn hytrach na’r cyfarfod olaf.